Nyss fått diagnos? Det första du behöver veta om reumatiska sjukdomar
Rv tema jobb

På arbetet

På arbetet

När du väl har fått en diagnos och fått din första hjälp inom vården kan det vara bra att fundera kring hur vardagen kan komma att påverkas. Beroende på din sjukdomsbild kan du ofta fortsätta arbeta, även om du kanske inte göra exakt samma uppgifter som tidigare.

Viktigt att veta är att din arbetsgivare är skyldig att anpassa ditt arbete utifrån dina förutsättningar så långt det är möjligt. Det kan till exempel handla om arbetshjälpmedel eller att du får ett personligt biträde  om du har en funktionsnedsättning. Du har också möjlighet att gå ned i arbetstid eller vara borta helt från jobbet. En kurator kan hjälpa dig att se över dina rättigheter i förhållande till din arbetsgivare.

Det kan vara bra att berätta om din sjukdom för din arbetsgivare i ett tidigt skede. Då är förutsättningarna bättre att ni hittar en lösning som både passar dig och som fungerar på din arbetsplats. Tänk på att ditt vårdteam också kan stötta dig i kontakten med arbetsgivaren.

…av försäkringskassan?

När du precis har fått din diagnos kan det vara tungt att tänka på praktiska saker kring jobb och ekonomi. Det viktigaste är att du fokuserar på din hälsa och sköter din rehabilitering. Tveka därför inte att be om hjälp med pappersarbetet för att till exempel ansöka om sjukpenning.

När du kontaktar Försäkringskassan behöver du ha alla papper som berör din vård tillgängliga. Läkarintyg och andra papper som har med din vård att göra får du via ditt vårdteam medan din arbetsgivare bidrar med information om ditt jobb och din lön. Ofta går detta automatiskt men det kan vara bra att berätta för såväl vårdteam som arbetsgivare var i ansökningsprocessen du är.

Om du inte kan arbeta på grund av din sjukdom ska du vara sjukskriven. Om du och din arbetsgivare är försäkrade i Sverige har du rätt till sjuklön och sjukpenning. Det är Försäkringskassan som sköter det mesta kring detta. Den första dagen på en sjukperiod räknas som karensdag men dag 2-14 ska du få sjuklön som är 80 procent av din ordinarie lön.

Från och med den åttonde kalenderdagen i en sjukperiod måste du ha ett läkarintyg för att du ska få sjuklön av Försäkringskassan. Intyget skriver din läkare skriver och där ska det framgå hur din sjukdom påverkar din förmåga att arbeta. Läkarintyget är ett av de viktigaste dokumenten för beslut om sjukpenningen. Om du behöver vara borta mer än 14 dagar från jobbet på grund av sjukdom kan du ansöka om sjukpenning. Storleken på sjukpenningen varierar beroende på längden på sjukdomstiden.

Mer om sjukskrivning, sjuklön och sjukpenning kan du läsa på Försäkringskassans hemsida.

…om jag inte kan jobba kvar?

Om din sjukdom gör att du inte kan jobba kvar på ditt nuvarande arbete kan det bli aktuellt att byta jobb eller utbilda sig till ett annat yrke. För att få hjälp och information kring detta ska du vända dig till Arbetsförmedlingen.

Följ oss