Nyss fått diagnos? Det första du behöver veta om reumatiska sjukdomar
Medications 257295

Benämningar inom vården

Vårdsektorn har många benämningar som det kan vara svårt att hålla reda på. Här är några:

Remiss

En läkare som skickar dig vidare till en specialist av något slag skriver en remiss. Det är ett dokument som berättar vad du har för symtom för att den följande personen i vårdkedjan ska kunna ge dig bästa möjliga hjälp. I första hand erbjuds du vård på din hemort eller inom det egna landstinget. Om det inte finns specialister att tillgå för ditt problem kan du komma att skickas till en klinik i ett annat landsting.

När du fått en remiss gäller den nationella vårdgarantin. Den innebär att du har rätt att få vård inom en viss tid. För specialistmottagningar gäller ofta att du ska få komma dit inom nittio dagar. Läkaren som skriver remiss kan berätta vilken väntetid som gäller.

Rehabilitering

Om du fått en diagnos på en reumatisk sjukdom kan du komma att behöva rehabilitering. Tillsammans med din läkare eller fysioterapeut lägger ni upp en rehabiliteringsplan. I denna framgår vilka metoder som ska användas , vad målet med rehabiliteringen är och hur under lång tid den ska ske.

FYSS

FYSS står för fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling. FYSS är en manual som berättar om betydelsen av fysisk aktivitet för att förebygga och behandla olika sjukdomar. FYSS används av vårdpersonalen för att de ska hitta rätt då de hjälper dig att komma till rätta med din reumatism. På FYSS hemsida hittar du själv också råd och information om träning som passar dig och din sjukdom.  www.fyss.se

FaR

FaR står för fysisk aktivitet på recept. Det är en arbetsmetod som främjar fysisk aktivitet och kan sammanfattas som ”motion på recept”. För dig som har en reumatisk sjukdom kan det vara bra att få ett recept på den typen av fysisk aktivitet. FaR tar hänsyn till vilka friskvårdsaktörer som finns där du bor.

PER

PER står för patientens egen registrering. Det är ett sätt för dig att följa din sjukdomsutveckling och ha koll på din hälsa. Vid regelbunden uppföljning kan du se vilka behandlingsmetoder som hjälpt dig i rätt riktning.  På de flesta reumatologmottagningar finns en PER med pekskärm men du kan även använda din egen dator för att i lugn och ro besvara frågor om smärta, praktikaliteter i det dagliga livet och din livskvalitet. PER sammanställer informationen som även innehåller dina provsvar och din medicinering. 

Vårdteam

På en reumatologisk mottagning finns ett vårdteam som hjälper dig. I teamet ingår oftast läkare, sjuksköterska, fysioterapeut (tidigare sjukgymnast), arbetsterapeut och kurator. Du får möta alla om du känner att du behöver det. Tillsammans har de en erfarenhet som kommer att hjälpa dig på vägen till att lära dig leva med din diagnos och få ett så bra liv som möjligt. Var inte rädd att fråga råd och be om hjälp!

Färdtjänst

Om din sjukdom påverkar dig så att du inte själv kan gå, cykla, åka kollektivt eller köra bil till dina vårdbesök kan din läkare skriva ett intyg som berättar att du behöver få tillgång till färdtjänst. Det är en typ av kollektivtrafik för personer med funktionsnedsättningar. Rättigheten att få färdtjänst regleras i färdtjänstlagen.

Hjälpmedel

Det finns en rad olika hjälpmedel som kan underlätta vardagen för dig med en reumatisk sjukdom. Strumppådragare och knappknäppare gör påklädningen enklare. Gåstavar, spelkortshållare, specialanpassade tvättborstar, käppar och griptänger är andra produkter som bidrar till ett lättare liv i sjukdomen.

Många hjälpmedel kan du hitta på Reuma shop

För mer information klicka här

 

Har du frågor?

Ring Reuma Direkt - frågelinjen för dig med reumatisk sjukdom.
Telefon 020-20 20 35
Öppet: måndag 15.00-19.00
tisdag – torsdag 13.00-17.00

Följ oss