Vad kan jag göra själv?

Det nya livet

Då en sjukdom slår till påverkas både du och din omgivning på flera plan. Tre stora frågor som kan bli viktiga är träning, kost och samlevnaden med din partner.