Hur kommer detta drabba mig?

Reumatiska sjukdomar kan drabba människor i alla åldrar. De sätter sig ofta i lederna och kan då göra dig stel och orörlig. Trötthet, feber som inte går över och inflammationer i kroppen kan vara andra symtom på reumatiska sjukdomar.Det är alltid jobbigt att få en diagnos och för de flesta är det också rätt förvirrande i början. Frågorna kan vara många och även om man får svar, kan det vara svårt att ta till sig all information. Vägen till diagnos kan också vara lång och prövande. Det viktigaste du ska veta är att det finns god hjälp att få och att de allra flesta kan fortsätta sin vardag som förut med hjälp av träning och olika behandlingar.

Det är alltid jobbigt att få en diagnos och för de flesta är det också rätt förvirrande i början. Frågorna kan vara många och även om man får svar, kan det vara svårt att ta till sig all information. Vägen till diagnos kan också vara lång och prövande. Det viktigaste du ska veta är att det finns god hjälp att få och att de allra flesta kan fortsätta sin vardag som förut med hjälp av träning och olika behandlingar.

Vad är en reumatisk sjukdom?

De reumatiska sjukdomarna kan ge olika symtom, som varierar beroende på din diagnos. Värk i leder, muskler och skelett är för många en första indikation på att något är fel. För andra kan det vara fatigue, dvs. stor trötthet, håravfall eller viktnedgång.

Sjukdomarna sätter sig främst i rörelseapparaten, men de kan även drabba livsviktiga organ som hjärta, lungor och njurar. Forskningen har idag gett oss kännedom om nästan 100 varianter av reumatiska sjukdomar. Över en miljon människor i Sverige har idag någon typ av reumatisk sjukdom.

Vad kan orsaka reumatisk sjukdom?

Det finns idag ingen klar kunskap om vad som orsakar reumatisk sjukdom. En bidragande orsak kan vara ärftlighet. Rökning är också en riskfaktor som kan öka sannolikheten för insjuknande. Orsakerna kan alltså vara både omöjliga och möjliga att påverka.

Symtom

Du som drabbats av någon form av reumatisk sjukdom kan uppleva olika typer av symtom. De kan vara allt från stelhet och illamående till såväl lindrig som svår smärta. Vissa får ganska tuffa symtom medan andra inte märker så mycket av sin diagnos.

En del reumatiska sjukdomar beror på inflammation i kroppen. Leder kan svälla upp, värka och bli ömma. Även de inre organen kan drabbas av inflammation. Du kan också bli trött, vilket är helt naturligt och kroppens sätt att berätta att något är fel.

Diagnos

Det kan ta lite tid att få rätsida på en reumatisk diagnos. Det är en stor omställning, både för dig och för din omgivning. Alla reagerar olika och du kan behöva träffa flera specialister innan du vet hur den kommer att påverka dig och din vardag. De reumatiska sjukdomarna går ofta i skov, vilket betyder att de går upp och ner i intensitet. Vissa perioder kan vara väldigt jobbiga, medan andra är lugnare.

Din arbetsgivare är skyldig enligt lag att hjälpa dig i den här situationen och det är viktigt att din rehabilitering får ta den tid det tar. Det är inget du ska dåligt samvete för. Din egen hälsa är det allra viktigaste.

Barn som reumatiker

Reumatiska sjukdomar kan drabba människor i alla åldrar. De flesta barn som blir sjuka tillfrisknar ofta under puberteten utan bestående men. För ungefär en fjärdedel kvarstår sjukdomen även efter puberteten.

Om du är förälder till ett barn som fått en diagnos kan det kännas svårt att prata om sjukdomen med ditt barn, men var inte rädd för att göra det. Det är bättre att prata än att försöka ”skydda” ditt barn från det som kan upplevas som obehaglig information. Vuxna underskattar ofta barns kapacitet att ta till sig och förstå viktiga saker. Prata gärna också med andra vuxna runt ditt barn om sjukdomen. Många gånger kan dagis, skola och föreningsliv bidra till att rehabiliteringen blir smidig och så bra som möjligt för barnet. 

Behandlingar

Utvecklingen för hur man behandlar reumatiska sjukdomar har gått oerhört fort de senaste tio åren. Idag finns det effektiva mediciner för många av sjukdomarna som gör att sjukdomen bromsas upp och i vissa fall avstannar helt. Forskningen går hela tiden framåt har också nya medicinska behandlingar under utveckling.

Träning och kost

Idag vet vi att fysisk aktivitet och träning är ett av de viktigaste sätten för att må bättre när man har en reumatisk diagnos. Tillsammans med en arbetsterapeut och fysioterapeut kommer du att kunna hitta den fysiska aktivitet som passar just dig bäst. Det är viktigt att ha tålamod och pröva dig fram.

Beroende på ålder och grundkondition har alla olika förutsättningar att träna och bygga upp muskulatur, men de allra flesta kan göra mycket för att förbättra sjukdomstillståndet på egen hand. 

En hälsosam kosthållning kan påverka dig positivt, du kommer själv att känna vad just du mår bäst av. En viktig del på vägen till välmående i sjukdomen är också att lära dig att stärka vissa kroppsfunktioner.

Mina berättelser